(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Norbertinum - centrum Českomoravské provincie

 

Současnost Kongregace sester premonstrátek

Pohled do historie Kongregace sester premonstrátek

Přestavba Norbertina

Budovy v Norbertinu po rekonstrukci

 

Ochrana osobních údajů

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek, se sídlem náměstí Sadové 152/39, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „GDPR“ zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod Českomoravské provincie. Podrobnější informace jsou k dispozici u provinční představené.