(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
Tel: +420 585 385 466, 585 155 098 zde vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Současnost Kongregace sester premonstrátek a historie

Kongregaci řídí generální představená.
Od 1. září 2001 je sídlo generální představené v Trnavě na Slovensku.

Současnou generální představenou (od listopadu 2012) je Matka Hermana Paulína Ĺalíková. Ve vedení jí pomáhá generální rada Kongregace, která je složena z pěti rádkyň a sekretářky.

Kontakty na sídlo Kongregace
v Trnavě na Slovensku

Kongregace se dále dělí na dvě provincie: Českomoravskou se sídlem na Svatém Kopečku u Olomouce a Slovenskou se sídlem v Trnavě Slovensko.

Vrbové u Piešťan, Slovensko

(Vrbové) Kontakty na Slovenskou provincii

 

Svatý Kopeček u Olomouce

Kontakty na Českomoravskou provinci - viz úvodní stránka webu

Sídlo Českomoravské provincie sester premonstrátek je v Norbertinu na Svatém Kopečku. Vznik naší provincie se váže se samotným vznikem Kongregace. Samostatnou provincií se stala roku 1939, když vznikla Slovenská provincie.

 

Současnou představenou provincie je (od září 2012) S. Michaela Ludmila Nováková.
Asistentem provincie je P.Lohel Z. Klindera, O.Praem.
První provinční rádkyně je S. Petra Jiřina Nováková, druhá provinční rádkyně je S. Jitka Stanislava Krňávková, třetí provinční rádkyně je S. Siarda Ludmila Trochtová, čtvrtá provinční rádkyně je S. Dominika Helena Nováková, pátá provinční rádkyně S. Rafaela Margit Kastlová.
Na fotografii jsou sestry Jitka, Rafaela, Michaela, Siarda, Petra, Dominika (zleva doprava).

Českomoravská provincie má v současné době dvě komunity.
Jednu komunitu sester v Norbertinu na Svatém Kopečku (adresa je shodná s adresou provincie), představenou komunity je S. Dominika Helena Nováková, komunitu tvoří 15 sester. 

Druhá komunita sester je v Humpolci

 

 

 

Pokračování (do historie)