(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Současnost Kongregace sester premonstrátek a historie

Kongregaci sester premonstrátek řídí generální představená.
Od 1. září 2001 je sídlo generální představené v Trnavě na Slovensku.

Současnou generální představenou (od listopadu 2018) je Matka Aurélia Mária Michňáková, Mgr. Ve vedení jí pomáhá generální rada Kongregace, která je složena z pěti rádkyň, sekretářky a ekonomky.

Kontakty na sídlo Kongregace
v Trnavě na Slovensku

Kongregace se dále dělí na dvě provincie: Českomoravskou se sídlem na Svatém Kopečku u Olomouce a Slovenskou se sídlem v Trnavě Slovensko.

Vrbové u Piešťan, Slovensko

(Vrbové) Kontakty na Slovenskou provincii

 

Svatý Kopeček u Olomouce

Kontakty na Českomoravskou provinci - viz úvod každé stránky webu

Vstup Sídlo Českomoravské provincie sester premonstrátek je v Norbertinu na Svatém Kopečku. Vznik naší provincie se váže se samotným vznikem Kongregace. Samostatnou provincií se stala roku 1939, když vznikla Slovenská provincie.

Představenou komunity byla jmenována sr. Gilberta Monika Svatošová, a 1. září 2021 byla stanoveným obřadem uvedena do této služby. Komunitu tvoří 11 sester, z toho 2 sestry v exklaustraci:
sr. Norberta Jaroslava Haltmarová, působící jako pastorační asistent ve farnosti Velký Týnec a
sr. Blanka Jana Růžičková, která se dočasně stará o nemocnou maminku ve svém rodišti.

Českomoravská provincie má jen jednu komunitu zde v Norbertinu na Svatém Kopečku.

 

Dne 8. června 2018 byla provinční kapitulou Českomoravské provincie zvolena za provinční představenou ¨sr. Dominika Helena Nováková.
Ve vedení jí pomáhá provinční rada, kterou tvoří 5 provinčních rádkyň, provinční ekonomka a provinční sekretářka.

Českomoravská provincie má v současné době jen jednu komunitu zde v Norbertinu na Svatém Kopečku.

Představenou komunity byla jmenována sr. Petra Jiřina Nováková a 1. září 2018 byla stanoveným obřadem uvedena do této služby. Komunitu tvoří 11 sester.
K této komunitě patří též sr. Norberta Jaroslava Haltmarová, působící jako pastorační asistent ve farnosti Velký Týnec.