(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2018

 

Konec roku 2018 v Domově sv. Norberta

Štědrý večer nastal

Vánoční přání před koncem roku

Blížící se Vánoce a předvánoční posezení se zaměstnanci

 

Advent 2018

První prosincový sobotní den patřil výrobě adventních věnců v rámci farnosti, které se následně prodávaly na první neděli adventní před každou mší svatou. Výtěžek z prodeje má podpořit nejen sirotčinec v Mongolsku, ale také potřebné v naší farnosti. Vyrobili jsme jich 80 Ks, práce nám šla od ruky a ještě zbyl čas na povídání i dobré jídlo z vlastních zásob.
V komunitě a ve farnosti jsme vstoupily do této posvátné doby očekávání na Pána duchovní obnovou pod vedením P. Gorazda Krušiny, O.Praem. A v neděli (2. prosince) přijal také pozvání od MSK biskup Mons. Antonín Basler, který nás povzbudil duchovním slovem na cestě adventem a podělil se s námi o zážitky z pracovní návštěvy Říma.

 

 

Generální kapitula byla v Piešťanech

 

Cesta do Jižních Čech

V sobotu 27. října jsme se vydaly se S. Rafaelou a novou ekonomkou provincie na cestu do Jižních Čech, aby se obeznámila se záležitostmi týkajícími se správy Květova domu v Táboře. Správa objektu je svěřena společnosti Pikolabyty a paní vedoucím nás seznámila se stavem a také plánovanými opravami, které je třeba udělat v blízké i vzdálenější budoucnosti.
Potom jsme se věnovaly úpravě a výzdobě hrobů našich sester v Klokotech a Čekanicích. Všechno jsme šťastně zvládly, i když nám vytrvalý déšť ztěžoval práci. Odjížděly jsme sice unavené, ale vděčné Bohu, že nám to pomohl zvládnout.

 

Stanislav Přibyl k nadcházejícím dušičkám

 

Formační setkání

V sobotu 5. října jsme se vydaly na Slovensko, do komunity našich sester ve Vrbovém, abychom se účastnily formačního setkání před nastávající kapitulou Kongregace.
Duchovním slovem nás provázel P. Bernard Slaboch, OPraem, ale hlavní část programu byl v rukou generální představené M. Hermany. Bylo to sice spíš pracovní setkání, ale převládala srdečná a pohodová atmosféra. V závěru setkání jsme obdržely podklady pro pracovní část kapituly, na kterou se již rok duchovně připravujeme.

 

Seniorky navštívily Bílou Vodu, bývalý internační tábor řádových sester

 

Přijetí terciářů

Sobota 29. září patřila k jednomu ze slavnostních dnů, kdy byli k našemu společenství přidruženi tři noví terciáři, kteří chtějí spolu s námi žít a rozšiřovat spiritualitu svatého Norberta ve svém každodenním životě i v civilním zaměstnání.
Roční duchovní přípravou je provázela S. Petra, která má terciáře v naší provincii na starost. Vlastní obřad přijetí vedl P. Ambrož, který se svého úkolu zhostil velmi dobře.
Po ukončení obřadu v kapli plynule navazovalo společné agapé v knihovně, při které nám k dalšímu kulturnímu programu a volné zábavě hrála na klavír S. Rafaela.

 

 

Snímky z díkuvzdání 23.-23. září (vč. pěti dalších podgalérií)

V září a v srpnu

Jedna ze zastávek v rámci seniorského relaxu na Hostýnku (akce Matice svatohostýnské), skupinu 40 seniorů skvěle doprovázela S. Jitka

Nová představená komunity

Na počátku září začne v areálu baziliky Navštívení Panny Marie rozsáhlá rekonstrukce

 

V neděli 26. srpna 2018 jsme společně poděkovaly

našemu Pánu za 70 let života S. Jitky a do dalších let vyprošujeme Boží požehnání, ochranu P. Marie a dar zdraví pro službu společenství.

 

Nový strahovský opat Daniel Peter Janáček, O.Praem. přijal opatskou benedikci

V sobotu 21. července jsme se zúčastnily pouti do Staré Vody, záznam mše sv. a fotografie

Stalo se u nás v červenci 2018

 

Pouť do Stříbrnic a na Velehrad

Začínají prázdniny a to bývá rušno. Ne jinak tomu bylo o víkendu 30.6.-1.7. V sobotním odpoledni jsme se (členové chrámového sboru při bazilice Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku) sešli u Večeřů, abychom si v příjemném prostředí jejich okrasné zahrady povykládali, zahráli s dětmi a také něco dobrého snědli a vypili.
V neděli jsme se vydali autobusem na poutní zájezd do Stříbrnic a na Velehrad, kde jsme – vydatně posíleni Komorním pěveckým spolkem Dvořák z Olomouce – pěvecky podpořili oslavu patrona farního kostela sv. Prokopa.
Slavnost to byla velká, zazněla při ní latinská mše od Josefa Grubera a další sólové skladby. Po mši sv. byl požehnán nový znak obce, jehož symboly vysvětlil místní starosta.
Po obědě jsme se vydali na posvátný Velehrad, kde jsme zpěvem a hrou doprovodili odpolední mši svatou, vše pod vedením sbormistra Jana Gottwalda. Cestou zpět doznívaly krásné zážitky ze společného putování.

Fotografie

 

30. června bylo v katedrále kněžské svěcení (fotogalerie k prohlížení jsou dvě)

Červnové akce v rámci naší svatokopecké farnosti

 

Kapitula provincie

Ve dnech 7. – 9. června 2018 jsme slavil v našem společenství volební i pracovní kapitulu Českomoravské provincie, na kterou jsme se dlouhodobě připravovaly jak modlitbou, tak i promýšlením našeho společného života i výhledem do budoucna.
V prvním dnu jsme měly duchovní obnovu pod vedením asistenta provincie P. Lohela, který nám předložil dva zásadní postoje našeho života: „moudře věci chápat a hledat Boží Tvář, potom jistě najdeme cestu nové naděje“.
Odpolednímu zasedání předsedala generální představená M. Hermana Laĺíková a byly předneseny zprávy za uplynulé šestileté období našeho společného života. M. Hermana poděkovala všem, kteří se aktivně i modlitbou podílely na životě provincie.
Další den se konaly volby nové provinční představené a její rady. Za provinční představenou byla zvolena S. Dominika Helena Nováková a po jejím uvedení do úřadu byly zvoleny další členky provinční rady.
Následovala pracovní část kapituly, které již předsedala nová provinční představená. Do konce kapituly se projednávaly další předložené věci, týkající se našeho života, činnosti a našich děl.
Pán nám dopřál v srdečné atmosféře řešit i nelehké záležitosti. Provinční kapitulu moderovala S. Aurélie ze Slovenské provincie a zvládla to na výbornou, děkujeme.

Několik fotografií

 

Formační setkání před kapitulou

Na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí proběhlo v našem společenství formační setkání před blížící se kapitulou Českomoravské provincie pod vedením vikářky provincie S. Petry Novákové. Znovu jsme promýšlely články Konstitucí a Směrnic, které se vztahují ke slavení kapituly a seznámily se s programem na tyto požehnané dny.

 

Svátek představené domu

Měsíc květen je snad nejkrásnější ze všech ostatních měsíců, nejen pro krásu rozkvetlé přírody, ale také, že zvlášť uctíváme Matku Boží P. Marii.
V naší komunitě má také začátkem května svátek představená S. Dominika a to je také důvod ke slavení, k blahopřání, k pěkné kytce a dobrotám na stole a také k modlitbě za ni. Po obědě jsme si udělaly i posezení s písničkou při kytaře, a v písničkovém repertoáru jsme sáhly i po skladbách dávno minulých. Osvěžit si paměť udělá dobře a nám to posezení opravdu udělalo dobře.
Den jsme zakončily adorací našeho Pána s prosbou, abychom zůstávaly v Jeho lásce.

 

I naše zahrada vítá měsíc máj a zdraví Naší královnu

Cesta do Jižních Čech a za kardinálem Beranem

Pohřeb P. Heřmana, kapitula a oslava narozenin

 

V sobotu (17.3.) ráno doputovali na Svatý Hostýn poutníci ze Svatého Kopečka

O. Marian a další kněží zde celebrovali mši sv.

 

Postní zamyšlení, návštěva generální představené a Exercicie 2018

Fotografie a texty k těmto akcím

 

Záznam TV Noe - rozloučení s o. Michalem Jadavanem v sobotu 10.2. v Ostravě Pustkovci

 

Masopustní posezení

Ve čtvrtek 8.února jsme uspořádali masopustní posezení. Spojili jsme to s tématem karnevalu, připomněli jsme si něco z historie a tradic masopustu a někteří klienti v rámci tohoto tématu zavzpomínali na své dětství a mládí. Na našem společném posezení nám více ze svého života řekla nová obyvatelka Domova paní Hřivnová.

 

95 let života

Ve středu 7. února jsme ve mši svaté a potom v komunitě oslavily se S. Cherubínou 95 let života. Byl to opravdu den díků za všechno, co jí Pán dopřál za tu dlouhou řadu let i v zasvěceném životě, a také za to, že ji stále udržuje v duševní svěžesti, i když „tělo chátrá“, jak říká sv. Pavel.
Děkovnou mši svatou slavit P. Bernard Slaboch, OPraem, potom následovaly gratulace nejen sester. Přišla i sousedka v doprovodu snachy a přinesla dort vlastnoručně vyrobený. My jsme také vyprošovaly Boží požehnání do dalších let a přání završily zpěvem a modlitbou.

 

Klášter se otevírá opuštěným lidem

Zdravotní péči lidem bez domova nabízí od minulého týdne v sídle sester premonstrátek na Svatém Kopečku olomoucká Charita.

Zařízení, které svou činnost zahájilo 1. února, v sobě propojuje pečovatelskou službu a azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností. Typickým klientem tak je člověk, který žije bez domova a náhle se zhorší jeho zdravotní stav, takže se o sebe nedokáže sám postarat, ocitá se v ohrožení zdraví nebo i života. Často přitom jde o lidi bez vlastních finančních prostředků.
„Domov sv. Anežky je určen pro lidi ocitající se v tíživé situaci, kteří jsou nemocní a nesoběstační a potřebují více pomoci a péče, aby mohli důstojně dožít nebo překonat náročnou životní etapu,” sdělila ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.
Vhodné prostory pro zařízení s kapacitou 30 lůžek, 20 mužů a 10 žen, poskytly sestry premonstrátky ve svém domě Norbertinum. „Taková činnost je zcela v souladu s naší spiritualitou. Samy se sice věnujeme spíš péči o seniory, ale péče o potřebné obecně patří k poslání našeho řádu,” uvedla sestra Petra Nováková SPraem.
Potřebu podobného zařízení dlouhodobě pociťovala nejen Charita, ale i další instituce v okolí. „Otevření Domova sv. Anežky nám zásadním způsobem pomůže řešit jeden z palčivých sociálních problémů v regionu,” uvedl Petr Prinz z olomoucké Charity a dodal: „Zájem o umístění klientů je už teď obrovský. Ze strany sociálních služeb, zdravotnických zařízení i úřadů.”
KT 2018/6, Jiří Gračka

Ve čtvrtek 1. února 2018 byl oficiálně zahájen provoz Domova sv. Anežky v našich dvou menších objektech na Sv. Kopečku. Mší svatou, kterou sloužil P. Bernard Slaboch, OPraem s asistencí jáhna PhDr. Petra Prinze a následnou adorací zahájila Charita Olomouc realizaci svého projektu azylového domu pro osoby se sníženou soběstačností s pečovatelskou službou.

 

Den zasvěceného života 2018

Nový rok a tříkrálové žehnání kláštera

 

 

 

 

Pokračování