(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2018

 

Cesta do Jižních Čech a za kardinálem Beranem

Pohřeb P. Heřmana, kapitula a oslava narozenin

 

V sobotu (17.3.) ráno doputovali na Svatý Hostýn poutníci ze Svatého Kopečka

O. Marian a další kněží zde celebrovali mši sv.

 

Postní zamyšlení, návštěva generální představené a Exercicie 2018

Fotografie a texty k těmto akcím

 

Záznam TV Noe - rozloučení s o. Michalem Jadavanem v sobotu 10.2. v Ostravě Pustkovci

 

Masopustní posezení

Ve čtvrtek 8.února jsme uspořádali masopustní posezení. Spojili jsme to s tématem karnevalu, připomněli jsme si něco z historie a tradic masopustu a někteří klienti v rámci tohoto tématu zavzpomínali na své dětství a mládí. Na našem společném posezení nám více ze svého života řekla nová obyvatelka Domova paní Hřivnová.

 

95 let života

Ve středu 7. února jsme ve mši svaté a potom v komunitě oslavily se S. Cherubínou 95 let života. Byl to opravdu den díků za všechno, co jí Pán dopřál za tu dlouhou řadu let i v zasvěceném životě, a také za to, že ji stále udržuje v duševní svěžesti, i když „tělo chátrá“, jak říká sv. Pavel.
Děkovnou mši svatou slavit P. Bernard Slaboch, OPraem, potom následovaly gratulace nejen sester. Přišla i sousedka v doprovodu snachy a přinesla dort vlastnoručně vyrobený. My jsme také vyprošovaly Boží požehnání do dalších let a přání završily zpěvem a modlitbou.

 

Klášter se otevírá opuštěným lidem

Zdravotní péči lidem bez domova nabízí od minulého týdne v sídle sester premonstrátek na Svatém Kopečku olomoucká Charita.

Zařízení, které svou činnost zahájilo 1. února, v sobě propojuje pečovatelskou službu a azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností. Typickým klientem tak je člověk, který žije bez domova a náhle se zhorší jeho zdravotní stav, takže se o sebe nedokáže sám postarat, ocitá se v ohrožení zdraví nebo i života. Často přitom jde o lidi bez vlastních finančních prostředků.
„Domov sv. Anežky je určen pro lidi ocitající se v tíživé situaci, kteří jsou nemocní a nesoběstační a potřebují více pomoci a péče, aby mohli důstojně dožít nebo překonat náročnou životní etapu,” sdělila ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.
Vhodné prostory pro zařízení s kapacitou 30 lůžek, 20 mužů a 10 žen, poskytly sestry premonstrátky ve svém domě Norbertinum. „Taková činnost je zcela v souladu s naší spiritualitou. Samy se sice věnujeme spíš péči o seniory, ale péče o potřebné obecně patří k poslání našeho řádu,” uvedla sestra Petra Nováková SPraem.
Potřebu podobného zařízení dlouhodobě pociťovala nejen Charita, ale i další instituce v okolí. „Otevření Domova sv. Anežky nám zásadním způsobem pomůže řešit jeden z palčivých sociálních problémů v regionu,” uvedl Petr Prinz z olomoucké Charity a dodal: „Zájem o umístění klientů je už teď obrovský. Ze strany sociálních služeb, zdravotnických zařízení i úřadů.”
KT 2018/6, Jiří Gračka

Ve čtvrtek 1. února 2018 byl oficiálně zahájen provoz Domova sv. Anežky v našich dvou menších objektech na Sv. Kopečku. Mší svatou, kterou sloužil P. Bernard Slaboch, OPraem s asistencí jáhna PhDr. Petra Prinze a následnou adorací zahájila Charita Olomouc realizaci svého projektu azylového domu pro osoby se sníženou soběstačností s pečovatelskou službou.

 

Den zasvěceného života 2018

Nový rok a tříkrálové žehnání kláštera

 

 

 

 

Pokračování