(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Duchovní slovo

 

Pavel Fischer - velvyslanec ve Francii

V roce 2007 vytvořila Česká televize portrét velvyslance České republiky ve Francii Pavla Fischera. Autorům se podařilo ukázat bohatství a hloubku jeho osobnosti.
V době před prezidentskými volbami je dobré jej shlédnout na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/307298380070022-pavel-fischer-velvyslanec-ve-francii/

 

 

 

 

Povzbuzení pro rok 2018

Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení.

Strach a nejistota jsou tak nemilými průvodci člověka
i v dnešním technicky rozvinutém světě
a mnohdy zle deformují životní cesty lidí.

Anglický spisovatel G. K. Chesterton kdysi napsal:
„Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha,
nebudou věřit v nic. Naopak. Budou věřit v cokoliv.“

Dnešní úspěch horoskopů, kartářek,
kouzelných léků, léčitelů, ale i všemocných politiků
kteří těží ze strachu lidí z budoucnosti,
svědčí o tom, že lidé jsou plni nejrůznějších obav
a hledají všemožné životní „jistoty“.

Do této situace vstupuje Bůh, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3, 16-17)
Dává nám jistotu:
že každý z nás máme u Boha nesmírnou cenu,
že má o nás zájem a s láskou o nás pečuje,
že nemusíme pochybovat o tom, že je s námi,
že u něj máme svůj pravý domov.
(Zpracováno podle AS -www.vira.cz)

 

 

Zaživa v hrobě zůstává ten, kdo nenávidí (M. Vlk)

Nenávist staví hřbitov civilizace
Ano, i na tyto hroby v těchto dnech myslím. Na ty, kdo v srdci chovají nenávist k druhým a jsou ochotni k násilí. Na ty, kdo mají v srdci smrt. Nenávist všeho druhu totiž plodí kulturu smrti, staví hřbitov civilizace.
Co s tím dělat? Rozvoj člověka i společnosti je možný jedině vzájemným otevřením se, vzájemnou láskou, respektem a odpouštěním.
Podle kardinála Miloslava Vlka, z knížky Slova z katedrály, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad