Premonstrátští terciáři

Setkání s našimi terciářkami z Vlčnova 22. dubna 2008

Setkání s našimi terciářkami z Vlčnova 30. června 2007

Laičtí terciáři jsou bratři a sestry, kteří žijí ideál svatého Norberta, ideál evangelia ve světě v běžném denním životě, v rodině, v místní církvi, tam kde zrovna jsou. Jsou to bratři a sestry, kteří se snaží žít především dobrým křesťanským životem. Když projeví zájem být úže spojeni s některou naší premonstrátskou rodinou, jsou přijati za terciáře. Mohou taky složit terciářské sliby, pravidelně se scházejí na modlitbě a mají pravidelný kontakt i s tou konkrétní komunitou, ke které patří. Ale jejich hlavním úkolem je modlitbou posvěcovat svět a místo, ve kterém žijí se svou fysickou rodinou.

.