(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2020

 

Exercicie v Norbertinu

Ve dnech 9. – 13. února 2020 jsme prožily duchovní cvičení (exercicie) pod vedením P. Karla Satoria při nám blízkém tématu o zasvěceném životě, o životě, který je a má být zcela nasměrován na Boha a na Jeho život v nás.
Prožily jsme dny ztišení, modlitby a otevřenosti Duchu Svatému, abychom mohly pokračovat líp a náš zasvěcený život aby byl skutečnou službou světu. V závěru těchto požehnaných dnů bylo za co děkovat.

     

 

Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost
Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015

 

Rozloučení s P. Bernardem

V neděli Křtu Páně jsme se ve farnosti rozloučili s našim milovaným farářem a bratrem v Kristu P. Bernardem Slabochem, OPraem, o jehož uzdravení jsme „zápasili s Bohem“.
Věříme, že ho Pán bohatě odmění za jeho obětavou a laskavou službu i lidský přístup ke každému potřebnému.
Ať odpočívá v pokoji a bez konce chválí Pána a jeho svatou Matku Marii, kterým zcela patřil zde na zemi.

   

 

 

Tříkrálové žehnání kláštera, Novoroční adorace a Štědrý večer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování