(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2020

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

17. listopadu byl sváteční den,

kdy jsme děkovali za svobodu v naší vlasti a všem, kteří se o ni zasloužili.
Velkolepé oslavy se konat nemohly vzhledem k opatřením kvůli Covid 19, ale my jsme večer na Svatém Kopečku zažili velkolepou show: v 17:11 se rozezvučely zvony v bazilice Navštívení Panny Marie a po jejich utišení se průčelí baziliky rozzářilo českou národní trikolorou.
Mlha téměř zmizela, takže to byl krásný zážitek. Děkujeme

 

Bohoslužby a pastorační péče v čase pandemie

 

Opékačka

V sobotu odpoledne 19. září jsme přijaly pozvání na mini-opékačku u příležitosti oslavy narozenin našeho zahradníka Petra. V příjemném prostředí dolní zahrady a při mírném sluníčku chutnaly špekáčky výborně. Děkujeme.

 

Dovolená M. Aurélie

Na přelomu července a srpna hostila zdejší komunita na Svatém Kopečku naši generální představenou M. Aurélii, která zde trávila pár dní zasloužené dovolené. Kromě setkávání v komunitě jsme jí nabídly komentovanou prohlídku Klášterního Hradiska a návštěvu místního ZOO, kde je stále něco nového.

 

V závěru července nás krátce navštívil P. František,

dlouholetý přítel naší komunity. Jeho vyprávění o své kněžské a vězeňské službě bylo pro nás velkým obohacením.

 

Součástí poutních zájezdů seniorů ze Svatého Hostýna byl taky Svatý Kopeček, senioři děkují sestře Jitce za její skvělou péči o účastníky zájezdu

Proměna baziliky skončila, podívejte se na obnovenou nádheru
Restaurování interiéru baziliky Navštívení Panny Marie končí

 

Řeholní jubileum

50 let Bohu zasvěceného života je hodně dlouhá cesta životem ve službě a neustálém hledání i naslouchání, co od konkrétního člověka Bůh očekává.
Hodně pěkného, ale i náročného o tom mohou vyprávět naše milé spolusestry S. Marie a S. Norberta, k jejichž díkům za přijaté milosti ke dni řeholního jubilea jsme se v neděli 19. července připojily. Vyprošujeme stálou Boží pomoc a sílu při naplňování své životní mise.

 

Pouť na Svatý Hostýn

 

Pohřeb S. Augustiny

Ve středu 15. července jsme se v komunitě rozloučily z naší drahou spolusestrou S. Augustinou, kterou si Pán povolal na věčnost.
Hlavním celebrantem byl P. Stanislav, který ji před několika dny zaopatřoval.
Na pohřbu byla přítomna i její rodná sestra s dcerou a další přátelé. Následně byly její tělesné ostatky převezeny na Slovensko, kde byly na její vlastní přání uloženy do hrobu rodičů.
Cestou na pohřeb jsme navštívili krásné poutní místo na Turzovce.

 

10. farní den

V neděli 28. června 2020 jsme opět slavili farní den, který začal mší svatou a pokračoval společným posezením v nádvoří u baziliky při dobrém jídle a pití, s následným programem hlavně pro děti. Společné setkání se také neslo vzpomínkou na zemřelého P. Bernarda, kdy bylo možné za dobrovolný příspěvek získat cenné věci po tomto vzácném knězi.

Další fotografie

 

Opékačka

Ve čtvrtek 25. června odpoledne jsme přijaly pozvání od našeho zahradníka Petra ke společnému posezení a popovídání u dobrot, připravených na grilu jeho manželkou Jitkou.
Byla to pěkná příležitost mu popřát k blížícímu se svátku sv. Petra, a také určitá předchuť nastávající doby prázdnin a dovolených.
S některými zaměstnanci byli zde i rodinní příslušníci, takže milé bylo i hraní přítomných dětí. Počasí bylo nad očekávání krásné, děkujeme.

 

Oslava výročí posvěcení kaple

Sobotní odpoledne 20. června jsme prožili ve velké vděčnosti vůči Bohu i lidem oslavou 10ti let od posvěcení kaple sv. Norberta v areálu Norbertina na Svatém Kopečku.
Vlastní program začal v 16:00 krátkým povídáním o historii kaple a o celé dlouhé cestě k naplnění ideového návrhu interiéru od akad. sochaře Petra Váni, který celý příběh osobně vyprávěl.
Následoval hudební program: varhanní skladby a příčná flétna – skladby zahraničních autorů v provedení S. Rafaely a Mgr. A. Rubešové do 17:00, kdy začala mše svatá s hlavním celebrantem Mons. Josefem Nuzíkem, pomocným olomouckým biskupem.
Po ní pokračovalo společné slavení v knihovně při agapé.

   

 

Boží Tělo

V neděli 14. června jsme ve farnosti společně oslavili přenesenou slavnost Těla a Krve Páně s velkou vděčností, že nám Pán dopřává znovu veřejně vyznat, že Mu patříme a věříme v Jeho lásku, reálně přítomnou v Nejsvětější svátosti oltářní.
Ve mši svaté byli také pokřtěni 3 dospělí lidé, což byl další důvod k radosti a vděčnosti.

 

Květen v zahradě

V lurdské jeskyňce je „náhradní“ Panna Maria, protože ta pravá socha Panny Marie Lurdské je na „generální opravě“ u pí restaurátorky. Těšíme se, až bude hotová. Už zde druhý den vydatně zapršelo a tak stále děkujeme Nejvyššímu za každou kapku vody

 

Svatokopecká bazilika opět v plné kráse a se spoustou technických novinek

Předsedou ČBK byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner

 

Naše zahrada rozkvetla

 

Děti zpívají o Velikonocích 2020

 

Přání k Velikonocům

 

Končí oprava baziliky na Svatém Kopečku, reportáž České televize

 

Pohřeb S. Metodějky

V pondělí 24. února 2020 jsme doprovodili na poslední cestě naši milovanou spolusestru S. Metodějku Šobáňovou, kterou Pán pozval k sobě do Božího království.
Přes 70 let žila věrně a obětavě svůj zasvěcený život, byla nám příkladem laskavé ochoty k pomoci a radostného snášení denních obtíží.
Mešní liturgii předsedal P. Stanislav Surma, OPraem, přítomni byly další čtyři kněží a příbuzní zemřelé sestry. Během mše svaté zazněly krásné duchovní skladby k Boží oslavě.

 

Exercicie v Norbertinu

Ve dnech 9. – 13. února 2020 jsme prožily duchovní cvičení (exercicie) pod vedením P. Karla Satoria při nám blízkém tématu o zasvěceném životě, o životě, který je a má být zcela nasměrován na Boha a na Jeho život v nás.
Prožily jsme dny ztišení, modlitby a otevřenosti Duchu Svatému, abychom mohly pokračovat líp a náš zasvěcený život aby byl skutečnou službou světu. V závěru těchto požehnaných dnů bylo za co děkovat.

     

 

Den zasvěceného života

O svátku Uvedení Páně do chrámu jsem se účastnila tohoto slavení v Trnavské katedrále sv. Jana Křtitele, kdy hlavním celebrantem byl sídelní arcibiskup Ján Orosch.
Bohoslužbu hudebně doprovázela skupina mladých řeholníků a řeholnic s patřičně naladěnými nástroji a radostným úsměvem na tváři a z krásné atmosféry bylo cítit, jak všichni přítomní s arcibiskupem souzní. Společné slavení završilo pohoštění v podobě „švédských stolů“.

 

Lednové tvoření - ze života v Domově sv. Norberta

Jelikož letošní zimu sníh k nám nějak nepřichází, tak jsme si tvoření v lednu přizpůsobili zimně - vytvořili jsme dekoraci zimních větviček do vázy. Větvičky jsme oblepili hrubozrnnou solí a krásné dekorace byly na světě. Všem se tato jednoduchá aktivita opět líbila.

       
 

 

Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost
Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015

 

Rozloučení s P. Bernardem

V neděli Křtu Páně jsme se ve farnosti rozloučili s našim milovaným farářem a bratrem v Kristu P. Bernardem Slabochem, OPraem, o jehož uzdravení jsme „zápasili s Bohem“.
Věříme, že ho Pán bohatě odmění za jeho obětavou a laskavou službu i lidský přístup ke každému potřebnému.
Ať odpočívá v pokoji a bez konce chválí Pána a jeho svatou Matku Marii, kterým zcela patřil zde na zemi.

   

 

 

Tříkrálové žehnání kláštera, Novoroční adorace a Štědrý večer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování