(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2020

 

Květen v zahradě

V lurdské jeskyňce je „náhradní“ Panna Maria, protože ta pravá socha Panny Marie Lurdské je na „generální opravě“ u pí restaurátorky. Těšíme se, až bude hotová. Už zde druhý den vydatně zapršelo a tak stále děkujeme Nejvyššímu za každou kapku vody

 

Bohoslužby se vrací k normálu
Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na 100 na bohoslužbách od 11.5.

Předsedou ČBK byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner

 

Naše zahrada rozkvetla

 

Děti zpívají o Velikonocích 2020

 

Přání k Velikonocům

 

Končí oprava baziliky na Svatém Kopečku, reportáž České televize

 

Pohřeb S. Metodějky

V pondělí 24. února 2020 jsme doprovodili na poslední cestě naši milovanou spolusestru S. Metodějku Šobáňovou, kterou Pán pozval k sobě do Božího království.
Přes 70 let žila věrně a obětavě svůj zasvěcený život, byla nám příkladem laskavé ochoty k pomoci a radostného snášení denních obtíží.
Mešní liturgii předsedal P. Stanislav Surma, OPraem, přítomni byly další čtyři kněží a příbuzní zemřelé sestry. Během mše svaté zazněly krásné duchovní skladby k Boží oslavě.

 

Exercicie v Norbertinu

Ve dnech 9. – 13. února 2020 jsme prožily duchovní cvičení (exercicie) pod vedením P. Karla Satoria při nám blízkém tématu o zasvěceném životě, o životě, který je a má být zcela nasměrován na Boha a na Jeho život v nás.
Prožily jsme dny ztišení, modlitby a otevřenosti Duchu Svatému, abychom mohly pokračovat líp a náš zasvěcený život aby byl skutečnou službou světu. V závěru těchto požehnaných dnů bylo za co děkovat.

     

 

Den zasvěceného života

O svátku Uvedení Páně do chrámu jsem se účastnila tohoto slavení v Trnavské katedrále sv. Jana Křtitele, kdy hlavním celebrantem byl sídelní arcibiskup Ján Orosch.
Bohoslužbu hudebně doprovázela skupina mladých řeholníků a řeholnic s patřičně naladěnými nástroji a radostným úsměvem na tváři a z krásné atmosféry bylo cítit, jak všichni přítomní s arcibiskupem souzní. Společné slavení završilo pohoštění v podobě „švédských stolů“.

 

Lednové tvoření - ze života v Domově sv. Norberta

Jelikož letošní zimu sníh k nám nějak nepřichází, tak jsme si tvoření v lednu přizpůsobili zimně - vytvořili jsme dekoraci zimních větviček do vázy. Větvičky jsme oblepili hrubozrnnou solí a krásné dekorace byly na světě. Všem se tato jednoduchá aktivita opět líbila.

       
 

 

Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost
Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015

 

Rozloučení s P. Bernardem

V neděli Křtu Páně jsme se ve farnosti rozloučili s našim milovaným farářem a bratrem v Kristu P. Bernardem Slabochem, OPraem, o jehož uzdravení jsme „zápasili s Bohem“.
Věříme, že ho Pán bohatě odmění za jeho obětavou a laskavou službu i lidský přístup ke každému potřebnému.
Ať odpočívá v pokoji a bez konce chválí Pána a jeho svatou Matku Marii, kterým zcela patřil zde na zemi.

   

 

 

Tříkrálové žehnání kláštera, Novoroční adorace a Štědrý večer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování