(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2019

 

 

Posezení se zaměstnanci

V úterý odpoledne 17. prosince jsme si udělaly čas na odpočinkové posezení, povídání při víně a mnoha dobrotách u příležitosti předvánočního posezení se zaměstnanci v naší prostorné knihovně. Sr. Dominika na úvod poděkovala zaměstnancům za službu v Domově sv. Norberta a pěknou spolupráci se sestrami, následoval přípitek, který pokračoval volnou zábavou při různých dobrotách. Na závěr jsme si vzájemně popřály radostné vánoční svátky a předaly malé dárky, které překvapily i potěšily. Se společným přáním: aby se nám s Boží pomocí i v příštím roce pěkně spolupracovalo jsme se pomalu rozešly.

 

Akce ke konci roku v Domově sv. Norberta

 

Předvánoční návštěva

Sobotní odpoledne (7.prosince) patřilo mezi ty krásné chvíle společného setkání a sdílení pěkných věcí. M. Aurélie vykonala svou další pracovní návštěvu a spolu se S. Lujzou se s námi podělily o novinky ze života Kongregace. V závěru setkání jsme si vzájemné popřály pokojné vánoční svátky, které se pomalu, ale jistě blíží.

 

Pečeme na Vánoce

Blíží se nejkrásnější svátky v roce a jako většina lidí, i my jsme přidaly ruku k dílu a upekly nějaké sladké dobroty, které by o svátcích neměly na stole chybět.

 

Advent 2019

Vstoupili jsme s celou Církví do posvátné doby adventní, v níž se snažíme koncentrovat na všechno, co pro naši spásu chystá náš Pán s jeho svatou Matkou Marií.
V naší svatokopecké farnosti se uskutečnila adventní duchovní obnova pod vedením P. Gorazda, OPraem a tentýž den (30. listopadu) se organizátoři a dobrovolníci sešli, aby vyrobili a nazdobili adventní věnce, které se na První neděli adventní prodávaly před bazilikou. Výtěžek z prodeje poputuje k potřebným ve farnosti a do sirotčince v Mongolsku.

 

V adventní době se vzdělávejme ve víře, denně můžeme pozorně vyslechnout např. jednu lekci tohoto videokurzu

 

Jubilejní koncert

O slavnosti Všech svatých (1. listopadu) jsme přijaly pozvání na Jubilejní koncert k 30. výročí svatořečení Anežky České, který se konal v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci s velkolepým názvem „České nebe září“.
Byl to nádherný – půldruhé hodiny trvající duchovní i kulturní zážitek nejen pro oči – vidět v bezprostřední blízkosti hrát vyparáděnou Hradní stráž a Policii ČR, přednes profesionálních sólistek a pěvecký sbor – vše pod taktovkou nadaného dirigenta a skladatele – prostě nádhera. Byla to opravdu oslava, jak má být, vždyť náš národ má tolik krásných vzorů svatého života, za kterými je třeba jít.

 

Celoživotní formace

Státní svátek pondělí 28. října jsme v komunitě využily ke společnému zamyšlení nad nádherným textem z Lukášova evangelia (15,11-32) o Marnotratném synu.
Duchovně nás doprovázel P. Ambrož Šámal, OPraem, který nám ve třech samostatných blocích přiblížil nejen hlavní postavy evangelia, ale také nám připomněl, že Bůh dokáže s každým člověkem udělat nové věci, když hledáme vytrvale cestu k návratu. V rámci celoživotní formace to bylo velmi příhodné téma.

 

Úklid a výzdoba hrobů našich sester

Středa 30. října patřila ke dnům, kdy jsme se rád vydaly na místa, kde jsme prožily několik desítek let v poměrně mladém věku a s podstatně větším společenstvím sester.
Vydaly jsme se do Jižních Čech, abychom, mimo jiné, upravily a vyzdobily hroby našich sester v Klokotech a Čekanicích. Všechno jsme šťastně zvládly a na zpáteční cestě jsme projížděly obcí Radvanov, která je s našim řeholním životem úzce spjata. V nočních hodinách jsme se bezpečně vrátily na Svatý Kopeček s vděčností Bohu, za Jeho laskavou ochranu.
V těchto dnech navštěvujeme také hroby našich sester zde na Svatém Kopečku.

 

Návštěva M. Aurélie

V neděli 22. září jsme se potěšily a povzbudily návštěvou naší generální představené M. Aurélie a její první rádkyně S. Lujzy.
Dověděly jsme se mnoho krásných věcí, jednak o zrekonstruované kapli na generalátě v Trnavě a především o srpnové návštěvě M. Aurélie u našich sester v Kalifornii, kde jsou 3 sestry Slovenské provincie a mladé sestry v řeholní formaci. Své vyprávění doplnila fotografiemi, takže jsme byly téměř při tom.
M. Aurélie zahájila přípravu na mimořádnou generální kapitulu Kongregace v r. 2020 a při tomto prvním setkání nám předala podklady pro osobní prostudování.
Komunita také obdržela nový pěkný obraz svatého Norberta, který „napsala“ S. Lujza, děkujeme.

 

 

Další akce v září 2019

Slavení kapituly komunity
V sobotu odpoledne 21. září jsme slavily kapitulu komunity, která je a má být hybnou silou života společenství.
Na slavení se připravujeme jednotlivě i společně, nechybí ani květinová výzdoba z naší zahrady a něco dobrého k občerstvení.

Opékačka v závěru léta
Pěkné počasí babího léta vystřídalo horké srpnové dny a my jsme toho využili ke společnému posezení s našimi zaměstnanci a jejich blízkými při opékačce.
Slavily se i narozeniny našeho zahradníka Petra a byly i další krásné důvody pro společně prožité chvíle v zahradním prostředí. Srdečná pohoda a dobré jídlo zaplnili čtvrteční odpoledne až do krásného západu slunce.

Fotografie

 

Vizitace naší komunity

V prvním zářijovém týdnu vykonala S. Dominika Nováková, provinční představená, vizitaci naší komunity, která byla zahájena v kapli sv. Norberta stanovených obřadem.
Vizitace byla nesena společným zamýšlením se nad tím, jak žijeme svůj zasvěcený život podle vzoru našeho Otce sv. Augustina, který vtiskl řeholnímu životu svou osobitou pečeť inspirovanou Písmem svatým, především Skutky apoštolů.
V době vizitace se slavila liturgická památka sv. Matky Terezy a my jsme měly možnost v komunitě uctít její ostatky.

 

Pouť do Křtin

Ve dnech 8. – 13. července se konalo zasedání generální rady v čele s generální představenou Kongregace M. Aurélií, abychom se společně s odborníky zamýšlely nad novým uspořádáním naší Kongregace.
Ve středu odpoledne jsme se vydaly na mariánské poutní místo do Křtin, které bylo a zase je místem působení novoříšských premonstrátů, abychom prožily spolu s asistentem Kongregace, P. Ambrožem, OPraem, další dny nejen pracovně, ale i víc odpočinkově.
V krásné bazilice Jména Panny Marie jsme se účastnily slavení liturgie a využily ticha posvátného místa. Využily jsme i krásu okolní přírody k nabrání nových sil pro další službu. Velmi nás oslovila „Mariánská radostná cesta“ umístěná v pěkném lesním prostředí.
Jsme velmi vděčné za laskavou péči P. Metoděje, OPraem, který se nám bratrsky věnoval a především generální představené, která nám umožnila pobyt na tomto krásném místě. Děkujeme.

Fotografie

 

Návštěva z Rakouska

V prvním červencovém dni nás navštívil dlouholetý přítel našeho společenství P. Wiliam s dalšími dvěma řádovými sestrami z Rakouska, abychom společně prožili krásné chvíle vzájemného sdílení v odpočinkovém režimu.
Na uvítanou nás překvapil krásným – ručně vyšívaným obrazem svatého Norberta, který nám udělal velikou radost. Pozval nás také na výlet do přírody a do Javoříčských jeskyní s krásnou krápníkovou výzdobou.
Pohodový den jsme završili pod hradem Bouzov, kde jsme se občerstvili výborným menu.
Na poděkování jsme slavili mešní liturgii v česko-německo-latinském jazyce. Při loučení jsme si dali příslib dalšího setkání.

Fotografie

 

Slavnost sv. Petra a Pavla

byla letos pro nás opravdu sváteční, protože jsme jednak oslavily svátek představené domu S. Petry, které přišla poblahopřát i naše generální představená Matka Aurélie se svou generální rádkyní.
Při srdečné atmosféře a výborném jídle připraveném na grilu, jsme také oslavili svátek našeho zahradníka Petra. A jak jinak, vzpomínali jsme i na další Petry a Pavly mezi našimi příbuznými a známými.
V příjemném prostředí zahrady bylo možné zvládnout i vydatné sluneční paprsky.

 

Boží Tělo a Devátý farní den

Neděle 23. června byla pro naši farnost opravdu slavnostní. Při dopolední bohoslužbě jsme oslavili přenesenou slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) a děkovali za ustanovení Eucharistie, ve které je skutečně a podstatně přítomen náš Pán, Ježíš Kristus, zdroj opravdového života.
Po mši sv. následoval eucharistický průvod ke 4. oltářům umístěným na přilehlém Sadovém náměstí, kdy nově vysvěcený trvalý jáhen ThLic. Ján Mikolaj, PhD. přednesl příslušné evangelium a P. Stanislav Surma, OPraem přímluvy za všeobecné potřeby Církve, národa a Božího lidu. Eucharistický průvod byl zakončen v bazilice radostným Te Deum a svátostným požehnáním.
Na tuto slavnost navázal Devátý farní den s krásnou atmosférou, dobrým jídlem, veselým skotačením dětí, tombolou a kulturním vystoupením hudebních skupin při bazilice Navštívení Panny Marie.

Fotografie

 

Oslavy v Humpolci

Ve středu 19. června jsme se opět vydaly do Humpolce, abychom se připojily k oslavám 25. výročí znovuotevření Domova blahoslavené Bronislavy, kde v našem zařízení prožívají laičtí senioři závěr svého života.
Ředitel Domova, Mgr. Jan Výborný spolu se svým bezva týmem připravil vše potřebné ke slavení, kterého se účastnili nejen obyvatelé našeho Domova, ale i pozvaní hosté: za zřizovatele S. Dominika Nováková, provinční představená se sestrami a zástupci státní správy, kteří podporují Domov především finančně. Nechyběli ani zástupci okolních Domovů a Charit a další přátelé, včetně bývalé ředitelky a prvních zaměstnanců, kteří stáli u zrodu úspěšného fungování Domova. Zahajovací část se nesla v duchu díků a vzájemného obdarování, potom navázalo slavení mše svaté s hlavním celebrantem P. Tadeášem Spišákem, OPraem, převorem želivského kláštera, který nás povzbudil duchovním slovem.
Pěkný kulturní program byl pod vedením Dechového orchestru mladých ZUŠ GM Humpolec. Následovala volná zábava s dobrotami, při které jsme si také zavzpomínali na začátky fungování Domova.
Krásné odpolední slavení bylo završeno velmi chutnou večeří. Děkujeme.

Fotografie

 

Pouť na Strahov

Ve čtvrtek 6. června jsme se vydaly na pouť ke svatému Norbertu na Strahov, abychom spolu s opatem a bratřími poděkovali za dar povolání do premonstrátské rodiny, která je rozseta ve všech kontinentech současného světa.
My však máme tu nádhernou výsadu, že máme ostatky svého zakladatele v naší vlasti.
S radostí jsme se také setkaly se sestrami ze Slovenska, takže při slavení byla i ženská větev premonstrátské rodiny silněji zastoupena.
Po mši svaté nás pan opat Daniel pozval na výborný oběd, který společné slavené završil.

Kněžská návštěva

Středeční odpoledne (5.června) patřilo milé návštěvě kněze a rodáka z Nymburka, který svou kněžskou službu prožívá v Rakousku.
Přijel nás navštívit se spolubratrem v kněžské službě, takže jsme milé setkání završili slavením mše svaté, která je pro nás největším darem.

Fotografie z obou akcí

 

9. moravská Compostela

 

Pouť ke svaté Zdislavě

Na první červnovou sobotu jsme se se S. Michaelou připojily k pouti ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí, kterou pořádali bratři dominikáni z Olomouce.
K tomuto poutnímu místo máme osobní vztah, nejen kvůli sympatii a velké úctě ke svaté Zdislavě, ale také proto, že na tomto krásném místě cca 5 let působily naše sestry (v padesátých letech). Byla to hlavní pouť, liturgii předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, naplněná bazilika dýchala krásnou duchovní atmosférou, jistě i blízkostí ostatků svaté Zdislavy. K jejím ostatkům jsme složily všechno, co nás tíží v důvěře, že její přímluva je mocná.
Po mši svaté jsme došly procházkou kolem rybníka, po cyklostezce svaté Zdislavy až ke studánce, kam svatá Zdislava často chodívala, nabraly svěží vodu a na zpáteční cestě jsme společně děkovali za všechna přijatá dobrodiní, včetně milého setkání s přáteli.

 

Letos se naše společenství opět zapojilo do Noci kostelů 2019

a nabídlo naši krásnou kapli svatého Norberta k prohlédnutí, pobývání v jejím tichu a zaposlouchání se do krásné duchovní hudby, která má svůj velký význam pro každého člověka.
Využily jsme jednak podnětů od koordinátora projektu, ale také jsme nabídly v rámci vlastního programu návštěvníkům možnost dovědět se víc o podstatě a využití nejen kaple, ale také o našem životě zde v Norbertinu a tím se také zapojit do apoštolátu. Návštěvníků přišlo víc, jak 160, ale hlavně to byli lidé s upřímným hlubokým zájmem o věci, které člověka přesahují.
S. Rafaela si připravila krátké povídání o našich varhanách a přednesla několik krásných skladeb, za které sklidila potlesk. Se S. Michaelou jsme se bezprostředně věnovaly jednotlivým skupinám návštěvníků, což bylo velmi milé a přineslo nám to hodně radosti.
Jako společenství jsme tuto krásnou akci, která probíhala v rámci celé republiky, podpořily modlitbou.

V našem klášteře bude v pátek 24. května Noc kostelů

 

Události v dubnu 2019

 

Přání k Velikonocům 2019
Velikonoční symbolika
Svatý týden krok za krokem

Železného poutníka se účastnilo několik stovek poutníků

Na Svatém Kopečku bude znít opět italština

 

 

Diecézní setkání varhaníků

V sobotu 16. března jsme se se sr. Michaelou účastnily Diecézního setkání varhaníků a všech zájemců o liturgickou hudbu, které se konalo v aule Caritas v Olomouci.
Úvodní duchovní slovo měl Mons. Josef Hrdlička, jehož nadšení pro krásu církevní hudby a zpěvu čišelo z každého jeho slova. Jeden příklad za všechny: „I při zpěvu jde o život! O život věčný!“ Další pozvaní hosté: Mgr. O. Múčka a J. Gottwald nám připomněli jednak krásu chorálního zpěvu a následně probíhal praktický nácvik ordinárii a žalmů, které provázejí mešní liturgii v našich chrámech.
Zpívané texty nám byly promítány na plátně, což byla velká pomoc. Atmosféra v aule byla bezvadná, i při maximální naplněnosti, což svědčí o narůstajícím zájmu o tyto krásné duchovní počiny.
My jsme také využily příležitosti a popřály Mons. Hrdličkovi k blížícímu se svátku sv. Josefa.

 

Pohřeb S. Magdaleny

Páteční odpoledne 15. března bylo pro nás příležitostí naposledy se rozloučit s naší milovanou spolusestrou S. Magdalenou, kterou Pán po dlouhé nemoci pozval k sobě do Božího království.
Jak tiše žila, tak tiše zemřela posilována svátostí eucharistie, kterou jsme jí přinášely během mše svaté. Pán jí dopřál 94 let života a 71 let prožitých ve skrytosti zasvěceného života.
Mši svatou také spolu slavil její synovec – kněz a další příbuzní.Během mše svaté zazněly krásné duchovní skladby k Boží oslavě.

 

 

Postní doba a jaro patří k sobě

A v roce 2017 to bylo hodně podobné

 

 

V bazilice na Svatém Kopečku chybí oltář

 

Exercicie 2019

Ve dnech 17. – 23. února 2019 jsme vstoupily s P. Augustinem Prokopem, OP do požehnaného času duchovních cvičení. Hlavní téma přednášek bylo srdce – srdce naše lidské a proti němu Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino.
Co je pro zasvěcenou osobu a člověka obecně důležitější? A byly krásné, hluboké, ale i odpočinkové a pohodové. Kéž ovoce prožitého času před Bohem v tichu, modlitbě a meditaci vydrží co nejdéle. Je dobře, že takto prožité dny vyvrcholí novým odevzdáním se Bohu a Církvi, aby to přineslo plody i vzájemné lásky a pochopení.
A na závěr – jak jinak – bylo místo pro poděkování P. Augustinovi, které naším jménem vyslovila S. Dominika, představená provincie.

 

Dnes brzy ráno za tmy (14. února na svátek sv. Valentina)

jsem ho poprvé uslyšel. Posla jara, který svými ranními trylky oznamuje, že brzy bude jaro a zima pomalu končí. Ta nynější byla určitě štědrá na vodu a vláhu, kterou potřebují podzemní vody, ale přinesla i hodně ponurých a zatažených dnů s mlhou.
Nejsem ornitolog, ale předpokládám, že to byl kos, který k nás přezimuje a začal obhajovat své teritorium. Věřím, že ho uslyším i v dalších dnech. Sýkorka, která u nás taky přezimuje, to určitě nebyla.
Z opeřenců, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špačka, kteří se objevují už během února. Jak poeticky tuto situaci vyjadřují lidová odpozorovaná moudra o tom, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, a že sv. Dorota rozdává ptáčkům píšťaličky.
I.B.

 

Den zasvěceného života

V sobotu 2. února se uskutečnilo setkání řeholníků a řeholnic s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a biskupem Mons. Antonínem Baslerem v kněžském semináři v Olomouci při slavení svátku Uvedení Páně do chrámu.
Bylo to opravdové slavení a děkování za Boží dar církvi a těch, kteří zaslechli a následovali Boží volání ke službě. Při mši svaté, které předsedal arcibiskup Jan Graubner, spolu slavilo hodně kněží, celkově se nás sešlo hodně i řada mladých nových tváří, což bylo velmi povzbuzující.
Po krátkém občerstvení následovala velmi zajímavá přednáška P. ThLic. Augustina Slaninky,CM na aktuální téma: „Budování zdravého ekosystému v komunitě“. Už sám název naznačoval, že půjde o velmi podstatný a konkrétní styl života v komunitě, a bylo tomu tak. Uvedených pět základních „kamenů“ v životě komunity je klíčem k jejímu růstu.
Po přednášce jsme popřáli panu arcibiskupovi k jeho svátku a setkání jsme završili společným obědem v seminární jídelně.

   

2. února - Světový den zasvěcených osob, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice)

 

Svatý Otec v Panamě na setkání s mládeží

Připomennutí tří církevních svátků v první polovině února

 

Tříkrálové žehnání

Před slavností Zjevení Páně (6. ledna), kdy si církev připomíná veřejné představení Ježíše jako Bohočlověka světu (klanění Tří králů), byl za zpěvu koled požehnán náš klášter, obytné pokoje i provozní místnosti.
P. Bernard nejdříve požehnal vodu, kadidlo a křídu a toto trojí bylo použito při tříkrálové obchůzce. Kadidlem byly prostory provoněny a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2019 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny ty, kteří v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
To je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném místě, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

 

Konečně zima

Na Svatý Kopeček konečně na Tři krále dorazila ta pravá sněhová nadílka, na kterou jsme dlouho čekali. Hlavně děti, a je krásné slyšet jejich veselý smích a dovádění při sáňkování, ať to vydrží!

   

 

Novoroční adorace

Nový rok 2019 jsme již tradičně věnovaly v našem společenství adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, Mons. Janem Graubnerem počínaje a posledním človíčkem ve farnosti konče.
Vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi a je dobře, že se během roku připojí ostatní farnosti. Modlit se, adorovat a obětovat se za církev, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti máme a chceme naplňovat. Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

 

 

 

 

 

 

Pokračování